[tintuc]          

                             

Nợ xấu hay còn được gọi là nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn, có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ, điều này thường xảy ra khi các con nợ đã tuyên bố phá sản hoặc đã tẩu tán tài sản. Nợ xấu gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên thường quá ba tháng căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp


Nợ xấu là hình thức nợ quá hạn ngân hàng tức là khách hàng không thanh toán đúng hạn gốc và lãi định kỳ theo quy định tại hợp đồng vay. Tất cả những khoản nợ kể cả nợ lãi và/hoặc nợ gốc trong thời gian từ nợ nhóm 3 đến nợ nhóm 5 thì được gọi là nợ xấu. Nếu thời gian chậm trả lớn hơn thì khoản nợ sẽ chuyển sang nhóm nợ cao hơn:
a. Nợ nhóm 1 (nhóm nợ đủ tiêu chuẩn): Thời gian quá hạn dưới 10 ngày
b. Nợ nhóm 2 (nhóm nợ cần chú ý): thời gian quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày
c. Nợ nhóm 3 (nhóm nợ dưới tiêu chuẩn): Thời gian quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày
d. Nợ nhóm 4 (nhóm nợ nghi ngờ bị mất vốn): Thời gian quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày
e. Nợ nhóm 5 (nhóm nợ có khả năng mất vốn): Thời gian quá hạn từ 180 ngày trở lên.

[/tintuc]


Vay Cực Dễ | tháng 6 14, 2021 |

Không có nhận xét nào: